Αθήνα 5 BF
Πάτρα 12° 4 BF
Ηράκλειο 13° 2 BF
Λάρισα 2 BF