Καμπότζη: 7.000 σπάνια πουλιά απειλούμενων ειδών γεννήθηκαν με ασφάλεια

Χάρη σε ειδικό πρόγραμμα προστασίας από φιλοζωικές οργανώσεις

Δημοσίευση:

Από το 2000 μία οικολογική ομάδα προστάστευσε πάνω από 3.800 φωλιές στις οποίες ζούσαν έντεκα είδη παγκοσμίως απειλούμενων πουλιών, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να γεννηθούν με ασφάλεια περίπου 6.806 πτηνά στα Καταφύγια 'Αγριας Φύσης, στις Βόρειες Πεδιάδες της Καμπότζης

Στις αρχές του 2000 η ομάδα ξεκίνησε ένα πρόγραμμα για την προστασία των φωλεών με στόχο να αποτρέψει τη διαδεδομένη συλλογή αυγών και νεοσσών. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, οι ντόπιοι που ζουν στα Καταφύγια Chep Wildlife Sanctuary (CWS) και Kulen Promtep Wildlife (KPWS) κλήθηκαν να εντοπίζουν, να παρακολουθούν και να προστατεύουν, επί πληρωμή, τις φωλιές έως ότου γεννηθούν οι νεοσσοί. Με το πρόγραμμα αυτό μειώθηκε η απειλή της εξαφάνισης αυγών, νεοσσών καθώς και η καταστροφή των φωλεών.

Στο πρόγραμμα προστασίας περιλαμβάνονταν πλήθος σπάνιων πουλιών, όπως γύπες, γερανοί, πάπιες και κορυδαλλοί.

Επικαιρότητα