Καθαρίζοντας τις παραλίες της Ελλάδας με την iSea

Η iSea είναι μια περιβαλλοντική οργάνωση για την προστασία των υδάτινων οικοσυστημάτων. Για δεύτερη χρονιά, υλοποιεί παράκτιους καθαρισμούς σε όλη την Ελλάδα στο πλαίσιο του προγράμματος Προσφέρω της P&G και της ΑΒ Βασιλόπουλος, σε μια κοινή προσπάθεια για καθαρότερες θάλασσες και ακτές.

Δημοσίευση:

Κάθε χρόνο, καταλήγουν στη Μεσόγειο, από 100.000 έως 300.000 τόνοι πλαστικών. σύμφωνα με υπολογισμούς που προκύπτουν από τη σχετική έκθεση του UNEP (UN Environment Programme). Σύμφωνη με την ευρωπαϊκή ατζέντα, η Ελλάδα έχει αυξήσει τις προσπάθειές της για την ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τις επιπτώσεις των πλαστικών μιας χρήσης σε μια μεγάλη πανευρωπαϊκή εκστρατεία για την αντιμετώπιση του σοβαρού αυτού προβλήματος.

Με γνώμονα αυτό το φλέγον παγκόσμιο περιβαλλοντικό ζήτημα ξεκίνησε μια πρωτοβουλία της P&G με την ΑΒ Βασιλόπουλος και την iSea, το πρόγραμμα Προσφέρω, μια συμμαχία για καθαρότερες θάλασσες και ακτές σε όλη την Ελλάδα.

Το 2018 με 18 δράσεις καθαρισμού ακτών και 16 εκπαιδευτικές δράσεις συγκεντρώθηκαν πάνω από 2000 κιλά απορριμμάτων, ενώ εκπαιδεύτηκαν πάνω από 200 παιδιά σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης της θαλάσσιας ρύπανσης. Φέτος, ο στόχος για το Προσφέρω είναι ακόμα πιο φιλόδοξος με 40 επιπλέον παραλίες στην Κρήτη, την Κεφαλλονιά και τη Ζάκυνθο. Ο τρίτος ισχυρός σύμμαχος του Προσφέρω, η περιβαλλοντική οργάνωση iSea, συμβάλλει στην εκτέλεση των καθαρισμών, με έγκυρο και επιστημονικό τρόπο, για την καταγραφή των απορριμμάτων και τον σωστό διαχωρισμό τους, για τη συλλογή δεδομένων που θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση του ζητήματος και στην εκπλήρωση των ενωσιακών υποχρεώσεων της χώρας για την υλοποίηση της θαλάσσιας στρατηγικής.

Η iSea δημιουργήθηκε το 2016 στη Θεσσαλονίκη από μία ομάδα νέων και έμπειρων επιστημόνων προερχόμενων από διαφορετικούς κλάδους. Πρόκειται για μια Περιβαλλοντική Οργάνωση που στοχεύει στην προστασία των υδάτινων οικοσυστημάτων. Τα μέλη της iSea συμβάλλουν στην αντιμετώπιση απειλών των υδάτινων οικοσυστημάτων, μέσα από την επιστημονική έρευνα, την ευαισθητοποίηση των πολιτών και την Επιστήμη των Πολιτών, με κοινό γνώμονα την αγάπη τους για τη θάλασσα, αλλά και το ενδιαφέρον για την προστασία της.

«Τα υδάτινα οικοσυστήματα αποτελούν πολύτιμη κληρονομιά για όλους μας, που θα πρέπει να προστατέψουμε και να διαφυλάξουμε και για τις επόμενες γενιές. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται ανησυχητικές τάσεις αύξησης της ρύπανσης των θαλασσών - κυρίως εξαιτίας του σύγχρονου καταναλωτικού προτύπου και της κακής διαχείρισης των απορριμμάτων - επιβαρύνοντας το θαλάσσιο περιβάλλον και ως εκ τούτου τη βιοποικιλότητα» σημειώνει η Αναστασία Χαρίτου, η υπεύθυνη των δράσεων περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της περιβαλλοντικής οργάνωσης iSea σε όλη την Ελλάδα και χτυπάει το καμπανάκι για τη Μεσόγειο: «Τα θαλάσσια οικοσυστήματα της χώρας μας, αντιμετωπίζουν κρίσιμα προβλήματα και προκλήσεις που σε μεγάλο βαθμό σχετίζονται με την αυξανόμενη ανθρώπινη δραστηριότητα τόσο στην θάλασσα, όσο και στη στεριά. Η υποβάθμιση των παράκτιων οικοσυστημάτων, η ρύπανση από υγρά και στερεά απόβλητα, η υπεραλίευση και η κλιματική αλλαγή, αποτελούν τις προκλήσεις του μέλλοντος για τις θαλάσσιες βιοκοινότητες στην Ελλάδα».

Μέσα σε τρία χρόνια λειτουργίας, η iSea έχει καταφέρει με δράσεις ευαισθητοποίησης να ενημερώσει περισσότερους από 5.000 εμπλεκομένους - όπως αλιείς, λιμενικές αρχές, καταναλωτές κ.α. - σχετικά με ζητήματα και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα θαλάσσια οικοσυστήματα. Έως σήμερα, η οργάνωση έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 30 επιστημονικές έρευνες σε διεθνή περιοδικά συμβάλλοντας στην αύξηση της γνώσης και στην ανάδειξη προβλημάτων προστασίας θαλάσσιων οργανισμών. Παράλληλα, αντίστοιχος αριθμός πολιτών έχει συμμετάσχει σε προγράμματα συλλογής δεδομένων μέσα από την «Επιστήμη των Πολιτών».

Σημαντικό κομμάτι των δράσεων της iSea αποτελούν οι δράσεις καθαρισμού παραλιών και ενημέρωσης σχετικά με το πρόβλημα των υδάτινων απορριμμάτων. Από το 2016, η iSea έχει διεξάγει 120 καθαρισμούς παραλιών και 50 δράσεις ενημέρωσης, κυρίως σε μαθητές. Έτσι περισσότερα από 20 χιλιόμετρα ακτογραμμής έχουν καθαριστεί σε περιοχές σε όλη την Ελλάδα με την απομάκρυνση 300 τόνων απορριμμάτων και την εμπλοκή 1500 εθελοντών που μαζί με τους 800 μαθητές που έχουν ενημερωθεί μπορούν μελλοντικά να δράσουν πολλαπλασιαστικά για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Σημαντικό μέρος του έργου της iSea, συνεχίζει να γίνεται πραγματικότητα χάρη στο πρόγραμμα Προσφέρω της P&G και της ΑΒ Βασιλόπουλος. Με κάθε αγορά επιλεγμένων προϊόντων P&G, όλο το χρόνο, αποκλειστικά από τα καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλος – υποστηρίζετε την υλοποίηση των καθαρισμών σε παραλίες της Ελλάδας αλλά και δράσεις για την περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση νέων και μαθητών σχετικά με τις επιπτώσεις των υδάτινων οικοσυστημάτων και τους τρόπους αντιμετώπισης τους ζητήματος σε προσωπικό και τοπικό επίπεδο.

Περιβάλλον

Social Media

twitter

Επικαιρότητα